راهبردها ، سیاستها و برنامه های ستادی دفتر امور روستايي استانداري لرستان

۱- افزایش تعداد دهیاریهاي مصوب در سطح استان

۲- پیگیری جدي جهت افزايش سهم اعتباري ويژه دهياريها ازطريق سازمان شهرداريها ودهياريهاي کشور

۳- اجرای هرچه بهتر برنامه های آموزشی ويژه دهياران بصورت استان پايلوت وهمچنين اجراي کلاس هاي آموزشي تخصصي بصورت متمرکز وشهرستاني به منظور ارتقاء دانش عمومي وتخصصي دهياران در راستاي انجام وظايف محوله

۴- سازماندهی وافزایش تعداد ماشین آلات مورد نياز دهياريها

۵- پیگیری واجراي برنامه هاي مديريت پسماند جامد روستايي جهت ايجاد فضاي سالم وپاک روستايي درسطح روستاهاي داراي دهياري

۶- پیگیری ويژه جهت دريافت سهم اعتباري بيشتراز منابع تملک داراييهاي سرمايه اي استان جهت توسعه زير ساختها و توسعه وعمران روستايي در زمينه هاي: ساخت راه مناسب روستايي ، تامين آب آشاميدني سالم روستايي، تامين وساخت فضاهاي آموزشي روستايي، بهسازي معابر داخل روستاها وغيره...

۷- تلاش وپیگیری جهت بالا بردن سهم اعتباري استان از منابع ويژه مناطق محروم که در اختيار دفتر امور مناطق محروم کشور مي باشد.

۸- برگزاری همایش ها ونشستهای صميمي با حضور فرمانداران،بخشداران،نماينده دهياران وشوراهاي اسلامي روستاها به منظور ارتقاء تعامل و آشنايي بيشتر کليه دست اندر کاران مسائل وامورات مرتبط با روستا ودهياريها در سطوح مديريتي واجرايي به صورت مدون وسازمان يافته

۹- ارزیابی دهیاران نمونه استاني ومعرفي به مبادي خاص در سطح کشور

۱۰- نظارت، کنترل، وگزارش گیری ماهانه از پروژه های عمراني در دست اجرا در سطح روستاهايي که از منابع اعتباري مناطق محروم تامين اعتبار شده است و همچنين پروژه هاي عمراني در دست اقدام شهرداريها

۱۱- تشکیل، راه اندازی وحمایت از شرکتهاي تعاوني دهياران.