دفتر امور روستایی و شوراها

 1. هدایت، راهبری و نظارت بر فعالیت دهیاری ها.
 2. پیگیری تخصیص، جذب و توزیع اعتبارات مربوط به امور روستایی از طریق منابع اعتباری مختلف.
 3. هماهنگی و پیگیری به منظور اجرای تفاهم نامه های مشترک سازمان ها، نهاد ها و دستگاهای اجرایی مرتبط با امور روستاها، ابلاغ شده از سوی وزارت کشور.
 4. نظارت بر عملکرد دستگاه ها، سازمان ها و نهاد های متولی امور روستایی در سطح استان به منظور تحقق توسعه پایدار روستایی.
 5. نیازسنجی دوره های آموزشی و برنامه ریزی اجرای آن ها برای دهیاران، کارکنان دهیاری ها و اعضای شورای اسلامی روستا.
 6. نظارت بر فرآیند تهیه بودجه سالیانه و حسابرسی دهیاری های استان بر اساس دستورالعمل های ارسالی از سوی وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور).
 7. نظارت و ارزیابی عملکرد دهیاری های استان در امور مختلف خدماتی، عمرانی، مالی و سایر موارد.
 8. ابلاغ قوانین و دستورالعمل های مرتبط با امور دهیاری ها به فرمانداری های تابعه و دستگاهای اجرایی ذیربط در استان.
 9. مطالعه و بررسی وضع روستاهای استان از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاهای استان و ارایه به سازمان برنامه و بودجه استان.
 10. همکاری با واحدهای ذیربط در وزارت کشور و سایر دستگاه های اجرایی در زمینه تهیه و تنظیم معیار ها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در روستاها.
 11. هماهنگی و پیگیری تهیه و بازنگری طرح های هادی روستایی و سایر طرح های روستایی با همکاری مراجع ذیربط.
 12. بررسی شرایط اعطای مجوز تاسیس دهیاری در روستاها و اعلام اسامی روستاهای واجد شرایط به وزارت کشور برای دریافت مجوز تاسیس دهیاری و پیگیری برای راه اندازی آن.
 13. پیگیری جهت رتبه بندی دهیاری ها از مراجع ذیربط.
 14. نظارت و ساماندهی امور اداری و استخدامی دهیاری های استان.
 15. انجام امور مربوط به کمیسیون موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری ها و ساماندهی آن در سطح شهرستان و برنامه ریزی جهت توزیع درآمد های حاصله به منظور بهسازی در روستاها.
 16. راهبری و پشتیبانی امور مربوط به شوراهای اسلامی روستا و بخش.
 17. نظارت بر برنامه های عمرانی و گزارش گیری مستمر از نحوه اجرای مصوبات، قوانین و مقررات و پیشرفت برنامه های عمرانی روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته و محروم و عنداللزوم و اعلام عدم پیشرفت آن ها به واحد های استانی دستگاهای اجرایی مربوط به منظور رفع موانع با همکاری سازمان برنامه و بودجه استان.
 18. نظارت و ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی روستا و بررسی مصوبات آن ها.
 19. همکاری با دستگاه های مربوطه در تدوین طرح های توسعه اقتصادی بر اساس استعداد های مناطق، به منظور توسعه سرمایه گذاری علی الخصوص در زمینه گردشگری، صنایع کوچک و تبدیلی و صنایع مرتبط با بخش کشاورزی در ارایه پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه استان.
 20. انجام هماهنگی و پیگیری لازم از دستگاه های مربوطه، بانک ها و موسسات مالی به منظور پرداخت کمک های فنی و اعتباری، تسهیلات قرض الحسنه و وام های خرد جهت توسعه اشتغال روستایی و تهیه گزارش عملکرد اقدامات اشاره شده بر اساس دستورالعمل های ابلاغی و قوانین مرتبط در خصوص تامین تسهیلات بانکی.
 21. همکاری با واحد های استانی دستگاه های اجرایی ذیربط واحد های تخصصی در استانداری به منظور بررسی و شناسایی راهکارهای اجرایی و عملیاتی: ۱- ساماندهی و تشویق مهاجرت معکوس به روستاها ۲- فعال سازی تشکل های مردمی و خیرین و بخش خصوصی در زمینه انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و اجرای پروژه های عمرانی و طرح های اشتغال زا در مناطق روستایی، رشد و توسعه کار آفرینی و ایجاد مشاغل جدید از طریق انجام آموزش های مهارتی و کاربردی متناسب با نیاز های هر منطقه ۳- رفع نیاز های آموزشی در زمینه دینی، تربیتی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در روستاها و پیگیری اختصاص منابع و امکانات مورد نیاز جهت تقویت روحیه خود باوری، خود اتکایی و عزت نفس در روستاییان.
 22. همکاری در توسعه خدمات بهداشت عمومی در سطح روستاها با همیاری دهیاران و واحد های استانی دستگاه های اجرایی در خصوص پوشش کامل خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها و تهیه گزارشات از روند اقدامات مربوط به توسعه بیمه های سلامت، تامین اجتماعی و سایر خدمات بیمه ای در روستاهای استان.
 23. همکاری با اداره کل مدیریت بحران استان به منظور تعیین اولویت روستاها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از حوادث غیر مترقبه برای تخصیص اعتبارات لازم.
 24. پشتیبانی در زمینه تامین و تجهیز دهیاری ها و انجام هماهنگی های لازم در این زمینه با واحد های استانی دستگاه های اجرایی و پیگیری تامین ماشین آلات عمرانی و خدماتی روستا از سوی واحد های ذیربط.
 25. همکاری با واحد های مسئول در بررسی تعرفه های عوارض محلی و بهای خدمات پیشنهادی دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستا و پیگیری انجام مراحل قانونی جهت تایید و ابلاغ آن ها برای اجرا.